Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on vankka kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Lastenpsykiatrinen erityisosaaminen antaa mahdollisuuden mm. psyykkisesti oireilevien lasten kasvatukseen ja kuntoutukseen Aatussa ja Helmessä. Konsultoivan psykoterapeutin palvelut ovat niinikään käytössämme.

Henkilökunnassa on theraplayn, elämyspedagogiikan, neuropsykiatrisen valmennuksen, perhetyön sekä taidelähtöisen toiminnan osaajia.

 

YHTEISÖLLISYYS

Aatussa on syksyllä 2015 aloitettu projekti tukemaan yhteisöllisyyttä Aatussa.

Aatussa järjestetään kerran kuussa yhteinen toimintailta, johon osallistuvat kaikki nuoret ja vähintään vuorossa olevat aikuiset. Nuoria osallistetaan toiminnan ideointiin ja suunnitteluun, ennen toimintaa, sen aikana sekä sen jälkeen palautetta keräämällä. Nuoria ohjataan kunnioittamaan toisten toiveita, sillä kaikkien toiveet eivät voi yhdellä kerralla täysin toteutua. Toiminta harjaannuttaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Yhdessä tekeminen ja toimiminen vahvistavat yhteisöllisyyttä nuorten sekä aikuisten kesken. Nuoret saavat mahdollisuuden kokeilla uusia asioita sekä taitoja ja näin vahvistaa omia selviytymistaitojaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on tukea nuoria kasvussaan kohti itsenäistymistä.

Toimintaillat on toteutettu nuorten toiveiden pohjalta. Toistaiseksi on käyty ulkona retkeilemässä, pelaamassa lasersotaa, leivottu yhdessä ja askarreltu.  Jatkotoiveissa on ollut lisää ulkoilua, maalaamista, puukäsitöitä ja uintia.

 

SEIKKAILUKASVATUS

Syksyllä  2010 Helmessä alkoi seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta. Toiminnan tarkoituksena on antaa lapsille uusia ja jopa hieman jännittäviä kokemuksia ja tutustuttaa heidät seikkailutoiminnan eri osa-alueisiin. Tutustumme syksyn ja talven aikana mm. melontaan, kalliokiipeilyyn ja geokätköilyyn.

Toiminta huipentuu aina suurempaan kokonaisuuteen, jossa lapset pääsevät hyödyntämään näitä aiemmin opittuja taitojaan.

Seikkailukasvatus on elämyksellistä toimintaa, jonka keskeisenä tarkoituksena on itsetunnon ja – luottamuksen lisääntyminen haasteellisten toimintojen ja niistä saatujen positiivisten kokemusten myötä.  Seikkailukasvatuksessa uusi ja jännittävä ympäristö ja vaihtelevat olosuhteet luovat elämyksellisyyden ja seikkailun. Aivan arkinen asia, kuten ruuanlaitto voi tuottaa upeita elämyksiä luonnon helmassa toteutettaessa.

Seikkailukasvatus on ennen kaikkea oppimisprosessi. Ensin opetellaan, sitten tehdään ja koetaan ja lopuksi reflektoidaan koettua ja siirretään näin opittua arkielämään. Seikkailukasvatuksen avulla pystytään parantamaan ryhmähenkeä, kohottamaan yksilön itsetuntoa, kehittämään sosiaalista vuorovaikutusta ja antamaan elämässä tärkeitä onnistumisen kokemuksia ns. ”minä tein sen!”-fiiliksiä.

Seikkailukasvatuksessa ei ole kyse urheilusta tai kilpailusta toisia vastaan vaan ennen kaikkea oman itsensä voittamisesta yhdessä muiden kanssa. Toimintaan liittyy aina myös kasvatuksellinen puoli ja toiminnan vaikutus on kokonaisvaltaista. Seikkailu antaa mahdollisuuden kokea ryhmätunnetta, mahdollisuuden eläytyä toisen ihmisen asemaan ja osoittaa avunantoa. Seikkailun avulla ihminen voi myös oppia itsestään piirteitä, joita ei tiennyt omaavansa ja se on myös keino opettaa ekologisia ja ympäristöystävällisiä arvoja.

 

1. Seikkailu sijoittuu aina vieraaseen ja vaativaan ympäristöön.

2. Seikkailu sisältää toimintaa, josta osallistujan on vaikea kieltäytyä.

3. Seikkailu vaatii aina ennen varsinaista suoritusta henkistä suunnittelua ja valmistautumista.

4. Seikkailun yksi tärkein elementti on ennalta arvaamattomuus ja yllätyksellisyys.

5. Seikkailu on ryhmäkokemus. Se sekoittaa normaalit roolit ja vaatii jokaiselta osallistujalta täyden panoksen onnistuakseen.

6. Seikkailussa korostuu turvallisuus ja kontrolli, vaikkakin toiminta voi olla arvaamatonta. Seikkailu tuottaa itsensävoittamisen tunteita.

7. Seikkailusta saatuja taitoja ja tunteita voidaan opetella hyödyntämään arkielämässä.